CỔNG TRA CỨU THÔNG TIN BHXH TỈNH NINH BÌNH

BẢNG THÔNG BÁO


::Thông báo nâng cấp phần mềm SMS và QLST phiên bản 02/02/2016::


Phòng CNTT đã nâng cấp SMS và QLST theo phiên bản ngày 02/02/2016 từ ngày 16/02/2016. Yêu cầu các Đ/c update SMS version 02/02/2016;
Theo link : "\\10.37.254.12\phan mem bhxh\SMS\2016\SMS_959_02022016"


::Thông báo nâng cấp phần mềm Viện phí 3.0 năm 2016 (Theo QĐ:5084/QĐ-BYT và 5388/BHXH-CSYT)::

---- Hướng dẫn update Version 2016 ----

- * Tải update VIENPHI 3.0 phiên bản năm 2016 ngày 19/01/2016 rồi giải nén đè lên bộ chạy;
- chạy phần mềm bằng "sa" Bấm update CSDL, Update Danh mục để cập nhật lên version mới

* Tải tài liệu và phần mềm:

- * Website hỗ trợ phần mềm VIENPHI 3.0;
- * Tải Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm VIENPHI 3.0;
- * Tải phần mềm VIENPHI 3.0;
- * Tải phần mềm SQL 2000 SP4;
- * Tải phần mềm Vietkey 2000;
- * Tải phần mềm Teamview 4;
- * Tải phần mềm UltraViewer (Điều khiển máy tính từ xa);
[Đang online: 1]     [Truy cập hôm nay: 2]     [Truy cập hôm qua: 19 ]     [Tổng số truy cập: 17573]     [Truy cập trung bình: 20] 
BHXH tỉnh Ninh Bình@Copyright 2014
Design by Phòng CNTT